fbpx

นโยบาย และ เงื่อนไข บริการ

1. เว็บไซด์ 9sports.net มีนโยบายไม่รับแบนเนอร์โฆษณาที่มีภาพ หรือ เนื้อหา หรือลิงค์ต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยง หรือ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ และ เว็บไซด์ ที่ส่งผลต่อความขัดแย้ง ความแตกแยกทางสังคม รวมไปถึงการเมือง และ ศาสนา
2.9sports.net เป็นเพียงเว็บไซด์ข่าวสารกีฬา และ ให้บริการพื้นที่สำหรับการลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์เท่านั้น ทาเราไม่มีส่วนรู้เห็น หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ รวมไปถึงส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ขอใช้บริการพื้นที่เพื่อทำการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม
3.9sports.net อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หากมีการกระทำละเมิดโดยผู้ขอใช้บริการ หรือ ผู้ขอเช่าพื้นที่โฆษณา หรือ การกระทำผิดอื่นใด ที่ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ ทาง 9sports.net จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เช่า หรือ ผู้ใช้บริการโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม

ดูบอลสด
สมัครแทงบอล
ทางเข้าเล่น